Memories

Temat: Pytanie do Kici i Grażyny
" />Dziękuję za udzielone wyjaśnienia. Rozumiem, że wcześniejsza emerytura mi nie przysługuje ponieważ należe do OFE i nie ma możliwości rezygnacji. Ale chciałabym jeszcze zapytać czy wobec tego przysługiwać mi będzie świadczenie przedemerytalne ( mam na myśli 80% emerytury ale nie więcej jak 200% zasiłku) po ukończeniu 50 lat w 2004 roku, bo lata pracy mam już wypracowane.W chwili obecnej jestem na zasiłku przedemerytalnym.
Maryla
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1019Temat: czy przysługuje renta rodzinna ???
" />Zmarł moj teść. W chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny z PUP ( od 1999 r). Pozostało mu połtora roku do emerytury. Teściowa jest inwalidką I grupy, choruje, niesprawna fizycznie, mieszka samotnie. Jest rencistką i otrzymuje 646 złotych renty brutto. Ma 53 lata . Mam do Was pytanie, czy przysługuje jej renta rodzinna po męzu? Pragniemy zapewnic jej godziwą egzystencję. W ZUS powiedziano mi, że teść w chwili śmierci był nieubezpieczony. Czy faktycznie moze to byc podstawa decyzji odmownej w tym przypadku ? Prosze was o pomoc. Dzięki.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11513


Temat: ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY??? POMOCY!!!!!!
" />zasiłków przedemerytalnych niestety już nie ma,są świadczenia przedemerytalne, które można otrzymać po wyczerpaniu zasiłku dla bezrobotnych .Świadczenie to nie przysługuje gdy samemu się zrezygnuje z pracy.W Twoim przypadku mając 55 lat i 20 lat pracy świadczenie przysługiwałoby tylko w przypadku likwidacji lub upadku zakładu pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28566


Temat: Świadczenia przedemerytalne
" />Proszę o poradę. Jestem kobietą mam 53 lata i przepracowane 35 lat. W przypadku zwolnienia mnie przez pracodawcę przysługują mi jakieś uprawnienia. Wiem ze zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku ale co daleja potem świadczenie przedemerytalne. Kiedy emerytura?. Z Poważaniem Teresa
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46221


Temat: zasiłek przedemerytalny
" />Witam,

Bardzo proszę o pomoc.

Mam 52 lata. Zostałam zatrudniona 1 sierpnia 1979r. W tym roku minęło 30 lat pracy. W tym okresie byłam 1 rok na urlopie wychowawczym i 1 rok na bezrobociu. W styczniu 2010r. sklep w którym aktualnie pracuję zostaje zamknięty z powodów ekonomicznych. Według Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Rozdział 3c Świadczenia przedemerytalne

Art. 37k. 1. Świadczenie przedemerytalne przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 9, osobie, spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli:
1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn,

świadczenie przedemerytalne powinno mi przysługiwać, ale nie wiem czy w okres 30 lat pracy mogę wliczyć rok wychowawczego i rok bezrobotnego.

Proszę o jakąś podpowiedź i ewentualne wskazówki. Z góry serdecznie dziękuję.

Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46766


Temat: wcześniejsza emerytura
" />Mam 54 lata (we wrześniu kończę 55) i chciałaym przejść na wcześniejszą emeryturę.
Mam 22 lata i 5 miesięcy składkowych, z czego 9 lat 7 miesięcy w szkodliwych warunkach (wykaz A)
2 lata i 7 miesięcy nieskładkowych - urlop wychowawczy
10 lat nieskładkowych -renta chorobowa - 3 grupa
Obecnie przebywam od roku na zasiłku dla bezrobotnych.

Czy więc przysługuje mi wcześniejsza emerytura???? Lub jakieś świadczenie przedemerytalne???

Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11873


Temat: mężczyzna 59 lat , 41 lat pracy - likwidacja etatu
" />Art37 k ust 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu:
świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli: do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończył co najmniej 55 lat/mężczyzna/ oraz osiągnął okres uprawniający do emerytury co najmniej 35 lat. Tato, nie denerwuj się
tylko pilnuj sposobu rozwiązania umowy. Pozdrowienia dla córki.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3814


Temat: dodatek dla emerytów
" />Niektórzy emeryci i renciści a także osoby pobierające świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny mogą liczyć na pomoc z budżetu Państwa. Ustawa z 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U nr 102, poz. 852) przewiduje dla osób spełniających określone tam warunki specjalny dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony po raz pierwszy w roku 2005 w terminie - sierpień i wrzesień. W następnych latach dodatek wypłacany będzie w kwietniu lub w czerwcu – o ile jednak nie będzie waloryzacji emerytur i rent.

Kto jest uprawniony do dodatku?

Dodatek pieniężny przysługuje osobom, które:

· w 2004 r. osiągnęły dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 9.600 zł netto;

· były uprawnione do emerytury, renty, świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego na dzień 1 marca 2005 r.

W związku z tym pomoc pieniężna nie zostanie przyznana dla osoby, której prawo do świadczenia ustało przed 1 marca 2005 r.

Przy ustalaniu wskaźnika dochodu na osobę dla świadczeniobiorców pozostających w związku małżeńskim, brane będą pod uwagę łączne dochody małżonków. Dochód na jedną osobę wynosi połowę łącznego dochodu.

Jaka jest wysokość dodatku?

Dodatek przysługuje w wysokości 10% różnicy pomiędzy kwotą 9600 zł a rocznym dochodem na osobę, przy czym nie jest on przyznawany jeżeli kwota ta byłaby niższa niż 20 zł.

TAK WIĘC ELIK MA RACJE !:)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26320


Temat: Wcześniejsza emerytura - prośba o poradę
" />to co mi wiadomo mogła by przejść na zasiłek przedemerytalny do 60 lat gdyby rozwiązywali zakład w którym pracuje lub likwidowali stanowisko jej pracy . Najlepiej iść z problemem do ZUSU Jeśli chodzi o dzieci to potrzebne są metryki urodzenia i zaliczą jej po dwa lata jako urlopy wychowawcze i jeszcze jedna ważna sprawa musi mieć potwierdzenie o zarobkach z każdego przepracowanego roku np 1985 r zarabiała ROCZNIE 150 tyś w 1986 160 tyś 1987 ??? w itd bez tego będzie miała problemy do obliczenia % jaki jej przysługuje.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33449


Temat: Praca i choroba zawodowa
" />Pracownik ma uznaną chorobę zawodową ,pobiera z tego tytułu świadczenia i pracuje w pełnym wymiarze godzin na umowę na czas nieokreślony -staż 30 lat Kobieta-nie zapisała się do funduszy emerytalnych.Czy jeżeli będzie mieć 55lat -w roku 2008 może liczyć na przejście na emeryturę i pobierać półtora świadczenia ?
-czy przysługuje jej zasiłek przedemerytalny jeżeli chciałaby wcześniej zreygnować z pracy -przed 55 rokiem życia ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10242


Temat: Czy należy się odprawa emerytalna?
" />..Nie starać się, pracownikowi nie przysługuje odprawa emerytalna ani przy przejściu na zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, ani przy ewentualnym późniejszym przejściu na emeryturę.
Nie można uzyskać prawa do odprawy emerytalnej, nie spełniając warunków uprawniających do emerytury. W opisywanej sytuacji pracownik jest zaś uprawniony do zasiłku przedemerytalnego, a nie do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Mimo bowiem posiadania przez tę osobę uprawnień do emerytury, nie będzie spełniony warunek, jakim jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.
Rozwiązanie stosunku pracy, wraz z którym pracownik uzyskuje zasiłek przedemerytalny, nie jest ustaniem stosunku pracy „w związku z przejściem na emeryturę” w rozumieniu art. 921 § 1 Kodeksu pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33031


Temat: Świadczenie przedemerytalne a pobieranie emerytury w chwili
" />W planie Hausnera świadczenia przedemerytalne są zapisane do 2006 r. (po tej dacie będą zlikwidowane) ale ma być zmieniony sposób ich wypłaty (nie wiem od kiedy). W nowej formie świadczenie będzie przysługiwało w wysokości najniższej emerytury a nie jak dotychczas w wysokości 80% emerytury osoby wnioskującej. W obecnej sytuacji świadczenie przysługuje automatycznie po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. W nowej wersji świadczenie ma przysługiwać dopiero po wybraniu zasiłku dla bezrobotnych (np. przez 6 m-cy) jeżeli w tym czasie bezrobotny nie otrzymał propozycji pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7238


Temat: Renta dla córki po śmierci matki .
" />Wiadomości ogólne
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

W razie śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny także wówczas, gdy osoba, po której przysługuje renta, zmarła po upływie 18. miesięcy od ustania okresów uprawniających do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25713


Temat: czy przysługuje świadczenie przedemerytalne
" />mam pytanie aktualnie mam ukonczone 59 lat, w październiku przyszłego roku kończę 60 lat obecnie jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP przez poł roku pobierałam zasiłek dla osob bezrobotnych, zarejestrowana jestem od 1998 do nadal mam 21 lat 11 miesiący pracy zawodowej w tym 10 lat w szczegolnych warunkach. ostatni pracodawca u którego pracowałam wypowiedział mi warunki pracy ze wzgledu na likwidacje zakladu pracy. Moje pytanie jest następujące czy nalezy mi sie swiadczenie przedemerytalne od 56 roku zycia wtedy juz byłam zarejestrowana ? czy musze czekac do ukonczenia 60 lat zeby otrzymac emeryture. prosze o odpowiedz i dziekuje
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43912


Temat: przedemerytalne
" />Zgodnie z art 37 k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej okreslone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli
tu tych warunków jest kilka i istotna jest płeć Mata. JEzeli jest kobietą może dostać świadczenie natomiast dla męzczyzny konieczny jest wiek 55 lat +35 lat pracy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3530


Temat: Dla kogo przysługuje obecnie zasiłek przedemerytalny?
" />Chodzi mi tutaj w szczególności o byłych pracowników zakładów rolnych tzw. PGR, SHR.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37795


Temat: Dla kogo przysługuje obecnie zasiłek przedemerytalny?
" />Zasiłek emerytalny przysługuje tym osobom co go pobierają. Obecnie już zasiłki przedemerytalne nie są przyznawane nowym osobom.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37795


Temat: Umowa Zlecenie a Zasiłek Przedemerytalny
" />Mam 55lat w tym przepracowane 35. Od 18 miesiecy jestem zatrudniony na umowe zlecenie(825zł).Pragne sie dowiedziec czy przysługuje mi swiadczenie przedemerytalne jesli zostane zwolniony z przyczyn likwdacji stanowiska pracy.
Prosze o szybka odpowiedz z góry dziekuje.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15124


Temat: Renta rodzinna.
" />Renta rodzinna

Wiadomości ogólne
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Do góry
Uprawnieni do renty rodzinnej
Dzieci
Do renty rodzinnej mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione - do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
Wnuki i rodzeństwo
Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
Wdowa
Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.
Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.
Wdowiec
Te same zasady stosuje się do wdowca. Wiek uprawniający wdowca do renty rodzinnej wynosi od 1 stycznia 1999 r. również 50 lat.
Rodzice

Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób).
Do góry
Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna wynosi:

* dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
* dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
* dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404

Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=558


Temat: zasiłek przedemerytalny
" />Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Jacek Kowalski
2008-07-05, ostatnia aktualizacja 2008-07-04 19:24

Jeżeli jesteś bezrobotny, nie masz szans na żaden rodzaj renty ani na wcześniejszą emeryturę, a potrzebujesz stałego dochodu, sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne to nie to samo, co wcześniejsza emerytura - jest to zupełnie inne świadczenie, przyznawane osobom znajdującym się w zgoła innej sytuacji życiowej.

W odróżnieniu od wcześniejszych emerytur, renty i świadczenia przedemerytalne będą utrzymane w dotychczasowym kształcie także w 2009 roku.

Dla kogo przedemerytalne

Jeżeli chcesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, musisz spełniać kilka warunków.

** Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 56 lat. W przypadku mężczyzn ten wiek wynosi co najmniej 61 lat. Ustawodawca przeliczył, że najkorzystniej będzie posyłać ludzi na takie świadczenia cztery lata przed wiekiem emerytalnym. Przypomnijmy: dla kobiet wiek emerytalny to 60, dla mężczyzn - 65 lat.

** Jeżeli jesteś w wieku uprawniającym do skorzystania z tej formy pomocy, musisz spełniać jeszcze dodatkowe warunki. Świadczenie przysługuje bowiem osobie bezrobotnej, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i przez co najmniej pół roku pobierała z urzędu pracy zasiłek.

** Jeśli starasz się o zasiłek przedemerytalny, musisz mieć czystą kartotekę w urzędzie pracy - tzn. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy bez ważnych przyczyn nie mogłeś odmówić przyjęcia pracy, jaką znalazł dla ciebie urząd (chodzi także o prace interwencyjne i roboty publiczne).

Uwaga: Licząc od momentu wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego półroczne okresy pobierania zasiłku i nieodmawiania pracy z ważnych przyczyn, masz tylko 30 dni na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Ale jeżeli byłeś zatrudniony w ramach robót interwencyjnych lub publicznych, to na złożenie wniosku masz nie 30, ale zaledwie 14 dni od momentu tzw. ustania zatrudnienia, czyli wygaśnięcia umowy.

** Musisz legitymować się liczbą wymaganych lat składkowych i nieskładkowych liczonych do emerytury (co to są za lata - patrz ramka pod tekstem). Dla kobiet liczba takich lat wynosi 20, dla mężczyzn - 25.

** Zanim zostałeś zwolniony z pracy i poszedłeś na bezrobocie (a zwolnienie z pracy musiało być z przyczyn zależnych od pracodawcy, tzn. np. nie mogłeś wylecieć z pracy dyscyplinarnie), pracodawca musiał zatrudniać cię u siebie co najmniej przez pół roku. I opłaca wymagane składki na ubezpieczenie.

Uwaga: O zasiłek przedemerytalny możesz wystąpić wcześniej: (55 lat - panie, 60 - panowie), ale tylko wtedy, gdy okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą odpowiednio 30 i 35 lat (tu też przed zwolnieniem trzeba pracować przez pół roku).

Pomówmy o wyjątkach

Zawsze, gdy mówimy o zasiłkach przedemerytalnych, pojawia się pytanie: co z przedsiębiorcami? I jakie prawo mają inne osoby, znajdujące się w specyficznych sytuacjach zawodowych?

** Przedsiębiorcy mogą się starać o zasiłek, gdy spełnią warunki: kobiety - wiek 56 lat i przepracowane 20 lat, mężczyźni - 61 i 25 lat pracy. Ważne, by działalność gospodarczą (niezwiązaną z rolnictwem) prowadziły bez przerwy co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia upadłości. Osoby takie wcześniej musiały opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Inne wyjątki:

** Jeżeli przez pięć lat bez przerwy dostawałeś rentę, a po ustaniu prawa do niej w ciągu 30 dni zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, masz prawo do zasiłku przedemerytalnego. Pod dodatkowymi warunkami: musisz mieć ukończone co najmniej 55 lat i na koncie 20 lat składkowych oraz nieskładkowych (kobiety) i odpowiednio 60 lat/25 lat (mężczyźni).

** Jeżeli jesteś byłym pracownikiem zlikwidowanego już zakładu, także możesz wystąpić o przedemerytalne świadczenie. I to niezależnie od wieku, ale zależnie od stażu pracy. Jeśli twój staż pracy do dnia zwolnienia wynosił najmniej 40 lat w przypadku mężczyzny, a 35 lat w przypadku kobiety, masz prawo do takiego zasiłku. Warunek dodatkowy: ciągłe zatrudnienie w zlikwidowanym zakładzie co najmniej na pół roku przed jego zamknięciem.

Jak dopełnić formalności?

Wiesz już, że spełniasz warunki konieczne do otrzymania pieniędzy. Co dalej? Musisz złożyć wniosek i udokumentować go.

Zasiłki przedemerytalne przyznaje i wypłaca ZUS. Jeśli starasz się o zasiłek (ale i o rentę, emeryturę itp. - zasada jest zawsze taka sama), musisz się zwrócić do oddziału ZUS w miejscu twojego zameldowania albo właściwego dla miejsca twojego zameldowania (np. jeśli mieszkasz na wsi, a ZUS znajduje się w mieście powiatowym).

TO JEST INFORMACJA Z DNIA 5 LIPCA 2008R - OBECNIE MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ ZMIENIONE PRZEPISY.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46766